Pump timer PT-05

Održi ješku živahnom i ulovi najvećeg zubatca!

  1. OPTIMALNA KOLIČINA SVJEŽE MORSKE VODE I KISIKA
  2. VIŠESTRUKA UŠTEDA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Namjena

Proizvod je namijenjen regulaciji rada pumpe bazena za živu ješku (mamac). U lovu teškom panulom kao ješka se koristi živa lignja, sipa ili neka manja riba. Kako se ješka obično lovi u sumrak, a panula poteže ujutro potrebno ju je u međuvremenu održati živom, što je funkcija bazena za živu ješku. U plovilo se montira poseban bazen (bačva ili neka druga plastična posuda) u koju se pumpom dovodi svježa morska voda, a višak se kroz odvod izbacuje natrag u more. Bez dovođenja svježe vode, zbog nedostatka kisika ješka ugiba. Stalnim dovođenjem vode i kisika, ješka nakon nekoliko sati bude omamljena (“pijana”) te slabi njena primamljivost potencijalnoj lovini. U režimu stalnog rada pumpe troši se i značajna količina električne energije u usporedbi s uobičajenim kapacitetom baterije na rekreacijskim brodicama.

Rad regulatora

Regulator periodično uključuje i isključuje pumpu bazena za živu ješku što osigurava optimalnu živahnost ješke i uštedu električne energije. U stalnom radu pumpe snage 60W tokom noćnog održavanja ješke živom (npr. 8 sati) troši se oko 40Ah električne energije. Preporučene postavke regulatora su period rada pumpe od 1 minute uz pauzu od 5 minuta. U takvom režimu rada ješka dobiva dovoljnu količinu svježe vode i kisika, a potrošnja električne energije je 6 puta manja i iznosi oko 6,7 Ah tijekom 8 sati. Ovakvi regulatori u upotrebi su već nekoliko godina i pokazali su se vrlo praktični.

Karakteristike regulatora

  • Kontrolna ploča s prekidačem (Timer / OFF / Bypass) i dva potenciometra
  • Regulacija perioda rada pumpe: 1-15 min
  • Regulacija pauze: 2-30 min
  • Napon instalacije: 12V
  • Maksimalna snaga pumpe: 120W (10A) – za jače pumpe potrebno je ugraditi dodatni relej

Tražimo distributere

Ako ste zainteresirani za distribuciju proizvoda, kontaktirajte nas!

Za maloprodaju kontaktirajte našeg maloprodajnog partnera: Pixma centar

Dokumenti

PT-05 letak
PT-05 upute