Energetske zajednice

Energetske zajednice

Energetske zajednice predstavljaju inovativni način na koji građani mogu zajednički proizvoditi, koristiti, dijeliti i prodavati obnovljivu energiju, a sve s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova i promicanja održivog razvoja za sebe i svoju zajednicu. Energetske zajednice predstavljaju novu vrstu energetske proizvodnje koja je ujedno i demokratična, jer omogućuje građanima da sudjeluju u odlukama vezanim uz proizvodnju energije.

 

Energetske su zajednice izvrsna prilika za lokalnu zajednicu da se uključi u proizvodnju čiste energije i doprinese globalnom smanjenju emisije štetnih plinova. Ove zajednice imaju i financijske prednosti jer smanjuju troškove energije za njihove članove i lokalne zajednice.

Ovdje je pet ključnih činjenica o energetskim zajednicama:

 1. Što su energetske zajednice?
  Energetska zajednica je skupina građana, poduzeća ili lokalnih vlasti koji se zajedno organiziraju za proizvodnju, distribuciju i/ili potrošnju energije. Ove zajednice koriste obnovljive izvore energije kao što su solarna, hidro ili geotermalna energija te energija vjetra.
 2. Kako rade energetske zajednice?
  Energetske zajednice rade tako što zajednički proizvode, distribuiraju i troše energiju. To može uključivati postavljanje solarnih panela na krovove kuća , izgradnju vjetroelektrana ili hidroelektrana, te podjelu energije među sudionicima zajednice.
 3. Koje su prednosti energetskih zajednica?
  Energetske zajednice mogu donijeti mnoge prednosti za građane, uključujući smanjenje računa za energiju, smanjenje emisija stakleničkih plinova, povećanje energetske sigurnosti i smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima. Također, građani mogu imati veću kontrolu nad svojom energijom i doprinijeti stvaranju održivije budućnosti.
 4. Kako građani mogu sudjelovati u energetskim zajednicama?
  Građani mogu sudjelovati u energetskim zajednicama tako što se pridruže postojećoj zajednici ili pokrenu vlastitu. Postoje organizacije poput My Energy Community koje nude podršku i savjete za uspostavljanje i upravljanje energetskim zajednicama.
 5. Kako softver može pomoći u upravljanju energetskim zajednicama?
  Softveri za upravljanje energetskim zajednicama mogu pomoći u praćenju i upravljanju proizvodnjom i potrošnjom energije, pružajući podatke o potrošnji i proizvodnji energije u stvarnom vremenu. Također, softveri mogu pomoći u upravljanju infrastrukturom, održavanju sustava i naplati troškova za potrošnju energije.
Energetske zajednice

Energetske zajednice u EU

U Europskoj su uniji energetske zajednice postale popularne nakon što su 2018. godine usvojene smjernice za obnovljive izvore energije. Smjernice su propisale da se do 2030. godine 32% ukupne potrošnje energije u EU mora doći iz obnovljivih izvora. Energetske zajednice smatraju se jednim od načina za postizanje tog cilja.

Europska komisija je prepoznala potencijal energetskih zajednica i uvest će niz mjera kojima ih želi potaknuti. U planu je i korištenje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za financiranje energetskih zajednica, kao i olakšavanje pristupa financiranju kroz Europsku investicijsku banku.

Uz to, Europska unija je usvojila i novu Direktivu o obnovljivim izvorima energije, koja obvezuje države članice da potiču razvoj energetskih zajednica kroz zakonodavstvo, financiranje i druge mjere. Direktiva je također usvojila definiciju energetskih zajednica koja se koristi u svim državama članicama.

Energetske zajednice već su popularne u mnogim zemljama EU-a, osobito u Nizozemskoj, Njemačkoj, Danskoj i Belgiji. U tim zemljama postoje različiti modeli energetskih zajednica, od kojih su neki usmjereni na proizvodnju električne energije, dok se drugi bave i drugim oblicima energije (toplinska energija, energija hlađenja)

U Nizozemskoj postoji više od 300 zajednica, a većina ih je usmjerena na proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. One su u Nizozemskoj su organizirane u obliku zadruga, a građani mogu postati članovi tih kooperativa i sudjelovati u proizvodnji obnovljive energije.

U Njemačkoj su energetske zajednice također vrlo popularne, a postoje i financijski instrumenti koji omogućuju razvoj tih zajednica. Jedan od takvih instrumenata je FIT (Feed-in Tariff), koji omogućuje zajednicama da prodaju višak proizvedene energije u mrežu po garantiranoj cijeni.

U Danskoj su energetske zajednice fokusirane na proizvodnju topline i hlađenja, a većina ih je organizirana kao kooperativne tvrtke. Danska vlada također je razvila niz financijskih instrumenata koji omogućuju razvoj zajednica.

U Belgiji su takve zajednice također vrlo popularne, a postoje i financijski instrumenti koji omogućuju njihov razvoj. Jedan od takvih instrumenata je Green Certificates Scheme, koji omogućuje energetskim zajednicama da prodaju višak proizvedene energije po garantiranoj cijeni.

 

Energetske zajednice u Hrvatskoj

U Hrvatskoj su energetske zajednice još uvijek u razvoju, ali se postepeno stvara sve povoljnije zakonodavno okružje za njihovu realizaciju. Trenutno u Hrvatskoj ne postoji takve zajenice, ali se očekuje da će njihov broj rasti u skladu s povećanjem svijesti o potrebi za održivim razvojem i zaštiti okoliša.

Zakonski okvir za energetske zajednice u Hrvatskoj još uvijek nije dovoljno razvijen, ali se očekuje da će se to promijeniti u skladu s Direktivom o obnovljivim izvorima energije. Trenutno postoji nekoliko prijedloga zakona koji bi trebali omogućiti razvoj Energetskih zajednica u Hrvatskoj. U Zakonu o tržištu električne energije i u Zakonu o obnovljivim izvorima su već definirane energetske zajednice građana i energetske zajednice obnovljive energije. U tim zakonima su dane opće definicije zajednica. Pobliže definicije se nalaze u pravilniku o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.

Osim zakonskog okvira, postoji i nedostatak financijske potpore za energetske zajednice u Hrvatskoj. Dok u nekim drugim zemljama EU-a postoji niz financijskih instrumenata koji omogućuju njihov razvoj, u Hrvatskoj su takvi instrumenti još uvijek nedostupni.

Energetske zajednice

Za sada postoji nekoliko energetskih zadruga u Hrvatskoj koje su uspješno pokrenute. Unutar energetskih zadruga ne postoje mogućnosti dijeljenja energije i zajedničke proizvodnje kao što je to definirano za energetske zajednice. Primjerice, Hrvatska udruga za Sunčevu energiju (HUPE) pokrenula je projekt “Energetska zajednica Krk”, koji okuplja građane koji žive na otoku Krku i zajednički proizvode obnovljivu energiju. Projekt je dobio financijsku potporu od Europske unije i predstavlja dobar primjer uspješne implementacije energetskih zadruga u Hrvatskoj. Također, u mjestu Starigrad kod Paklenice postoji zajednica koja proizvodi električnu energiju iz solarnih panela dok u Zagrebu postoji inicijativa “Zelena energija za sve” koja promovira razvoj energetskih zajednica u gradu.

Prednosti energetskih zajednica

Energetske zajednice imaju niz prednosti u odnosu na tradicionalne oblike proizvodnje energije. Jedna od glavnih prednosti je to što su takve zajednice demokratične, jer omogućuju građanima da sudjeluju u odlukama vezanim uz proizvodnju energije. To povećava razinu participacije građana i omogućuje im da budu aktivni sudionici u procesu energetske tranzicije.

Osim toga, takve zajednice su fleksibilne i prilagodljive lokalnim potrebama. Mogu se prilagoditi specifičnostima pojedinih zajednica i koristiti različite obnovljive izvore energije ovisno o lokalnim uvjetima. Na taj način, energetske zajednice pridonose razvoju lokalne ekonomije i smanjuju ovisnost o uvozu energije.

Još jedna prednost energetskih zajednica je to što promiču održivost i zaštitu okoliša. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora smanjuje emisije stakleničkih plinova i pomaže u borbi protiv klimatskih promjena. Osim toga, one potiču korištenje energije iz obnovljivih izvora i podižu svijest o potrebi za održivim načinom života.

Ove zajednice predstavljaju i ekonomsku priliku za sve uključene. Lokalne zajednice mogu se uključiti u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i tako ostvariti financijsku korist. Osim toga, one mogu biti generatori novih radnih mjesta u zajednicama.

Izazovi

Postoji nekoliko izazova koji ograničavaju razvoj energetskih zajednica. Jedan od njih je nedostatak financijske podrške i poticajnih mjera za proizvodnju i potrošnju obnovljive energije. To može biti posebno izazovno za male zajednice koje nemaju dovoljno sredstava za razvoj zajednica. U tom slučaju, važno je osigurati da država i lokalne vlasti stvaraju povoljne uvjete za razvoj energetskih zajednica, kao što su olakšavanje procesa dobivanja dozvola za proizvodnju obnovljive energije ili osiguravanje subvencija za razvoj i instalaciju opreme za proizvodnju energije.

Drugi izazov je nedostatak znanja i stručnosti među građanima koji žele pokrenuti zajednice. Potrebna je specijalizirana stručna pomoć kako bi se pravilno procijenile mogućnosti i potrebe zajednice te kako bi se razvila strategija za proizvodnju i potrošnju obnovljive energije. U tom smislu, važno je osigurati pristup obrazovanju i informacijama o obnovljivoj energiji i razvoju energetskih zajednica.

Još jedan izazov povezan je s infrastrukturom. Često se događa da postojeći energetski sustav ne podržava razvoj energetskih zajednica, što otežava njihovu implementaciju. Stoga je potrebno osigurati infrastrukturne promjene koje će omogućiti integraciju takvih zajednica u postojeći energetski sustav.

Energetske zajednice

Unatoč izazovima, energetske zajednice predstavljaju veliku priliku za održivi razvoj i smanjenje emisija stakleničkih plinova. To je posebno važno u kontekstu klimatskih promjena, gdje je potrebno djelovati brzo i učinkovito kako bi se smanjile negativne posljedice. Energetske su zajednice također važne za jačanje lokalnih zajednica i razvoj novih socijalnih veza. Stoga je važno podržati njihov razvoj kroz financijske poticaje, pružanje stručne pomoći i osiguranje infrastrukturnih promjena koje će omogućiti njihovu integraciju u postojeći energetski sustav.

Kako bi se zajednice razvijale i u Hrvatskoj, potrebno je stvoriti regulatorni okvir koji će omogućiti njihovu financijsku održivost i poticajan, konkretan i jednoznačan zakonodavni okvir. Potrebno je osigurati poticajne mjere za proizvodnju i potrošnju obnovljive energije, kao i olakšati pristup financiranju za razvoj energetskih zajednica.

Također je važno educirati građane o prednostima zajednica i potaknuti ih na sudjelovanje u njihovom razvoju i upravljanju. Građani bi trebali biti svjesni da njihova aktivna uloga u energetskim zajednicama može donijeti ekonomsku korist za njihove zajednice, ali i pridonijeti održivosti i zaštiti okoliša.

U svijetu u kojem se sve više prepoznaje važnost održive proizvodnje energije, energetske zajednice predstavljaju model koji bi mogao biti ključan za ubrzavanje tranzicije prema obnovljivim izvorima energije. Iako postoje izazovi u njihovom razvoju, energetske zajednice predstavljaju priliku za lokalno stanovništvo da postanu aktivni sudionici u održivom razvoju i stvore pozitivne učinke za svoje okruženje.

Revolucija E-trgovine: Trendovi i strategije za online uspjeh

Revolucija E-trgovine: Trendovi i strategije za online uspjeh

E-trgovina, ili elektroničko poslovanje, prošla je izvanrednu transformaciju u posljednje vrijeme, dodatno potaknutu globalnim previranjem uzrokovanim pandemijom COVID-19. Ovaj digitalni primjer kupovine i prodaje putem interneta postao je neizostavan dio suvremene...

SEO – Strategije za poboljšanje rangiranja na tražilicama

SEO – Strategije za poboljšanje rangiranja na tražilicama

Optimizacija za tražilice (SEO tj. search engine optimisation) ključna je komponenta web razvoja koja se usredotočuje na unaprijeđivanje vidljivosti i dostupnosti web stranice na tražilicama. Uključuje implementaciju različitih strategija i taktika kako bi se...

Vodič za učinkovito vizualno brendiranje

Vodič za učinkovito vizualno brendiranje

Postoji izreka koja kaže: "Ne sudi knjigu po koricama." Međutim, stvarnost našeg svijeta je takva da to većina nas često čini. Istraživanja pokazuju da postoje manje šanse da će potencijalni klijenti i potrošači obratiti pažnju, kupiti proizvode ili pokazati interes...

Informel d.o.o.
Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV 2
HR86917071179

+385 1 5810 109

 

info@informel.hr

Powered by renewable energy