Održi ješku živahnom i ulovi najvećeg zubatca!

Pump timer PT-05 osigurava optimalnu količinu svježe morske vode i kisika te osigurava višestruku uštedu električne energije.

 

Pump Timer

Proizvod je namijenjen regulaciji rada pumpe bazena za živu ješku (mamac). U lovu teškom panulom kao ješka se koristi živa lignja, sipa ili neka manja riba. Kako se ješka obično lovi u sumrak, a panula poteže ujutro potrebno ju je u međuvremenu održati živom, što je funkcija bazena za živu ješku. U plovilo se montira poseban bazen (bačva ili neka druga plastična posuda) u koju se pumpom dovodi svježa morska voda, a višak se kroz odvod izbacuje natrag u more.

Bez dovođenja svježe vode, zbog nedostatka kisika ješka ugiba. Stalnim dovođenjem vode i kisika, ješka nakon nekoliko sati bude omamljena (“pijana”) te slabi njena primamljivost potencijalnoj lovini. U režimu stalnog rada pumpe troši se i značajna količina električne energije u usporedbi s uobičajenim kapacitetom baterije na rekreacijskim brodicama.

Rad regulatora

Regulator periodično uključuje i isključuje pumpu bazena za živu ješku što osigurava optimalnu živahnost ješke i uštedu električne energije. U stalnom radu pumpe snage 60W tokom noćnog održavanja ješke živom (npr. 8 sati) troši se oko 40Ah električne energije. Preporučene postavke regulatora su period rada pumpe od 1 minute uz pauzu od 5 minuta. U takvom režimu rada ješka dobiva dovoljnu količinu svježe vode i kisika, a potrošnja električne energije je 6 puta manja i iznosi oko 6,7 Ah tijekom 8 sati. Ovakvi regulatori u upotrebi su već nekoliko godina i pokazali su se vrlo praktični.

 

Karakteristike regulatora

Kontrolna ploča s prekidačem (Timer / OFF / Bypass) i dva potenciometra
Regulacija perioda rada pumpe: 1-15 min
Regulacija pauze: 2-30 min
Napon instalacije: 12V
Maksimalna snaga pumpe: 120W (10A) – za jače pumpe potrebno je ugraditi dodatni relej

Ured u oblaku
Ured u oblaku

Rad regulatora

Regulator periodično uključuje i isključuje pumpu bazena za živu ješku što osigurava optimalnu živahnost ješke i uštedu električne energije. U stalnom radu pumpe snage 60W tokom noćnog održavanja ješke živom (npr. 8 sati) troši se oko 40Ah električne energije. Preporučene postavke regulatora su period rada pumpe od 1 minute uz pauzu od 5 minuta. U takvom režimu rada ješka dobiva dovoljnu količinu svježe vode i kisika, a potrošnja električne energije je 6 puta manja i iznosi oko 6,7 Ah tijekom 8 sati. Ovakvi regulatori u upotrebi su već nekoliko godina i pokazali su se vrlo praktični.

 

Karakteristike regulatora

Kontrolna ploča s prekidačem (Timer / OFF / Bypass) i dva potenciometra
Regulacija perioda rada pumpe: 1-15 min
Regulacija pauze: 2-30 min
Napon instalacije: 12V
Maksimalna snaga pumpe: 120W (10A) – za jače pumpe potrebno je ugraditi dodatni relej

Pump timer PT-05 letak PDF

>>

Pump timer PT-05 upute PDF

>>

Ako ste zainteresirani za distribuciju proizvoda, kontaktirajte nas >>

Informel d.o.o.
Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV 2
HR86917071179

+385 1 5810 109

 

info@informel.hr